تاریخ انتشار :

توحید

سوره توحید+متن و ترجمه و صوت

هم چنین از ایشان نقل شده است: هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.

  به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   سوره های قرآن یکصد و دوازدهمین سوره قران کریم است که مکی  و ۴آیه دارد. این سوره را «اخلاص، صمد، اساس، برائه، جمال، معرفت، مانع، نور، تفرید، تجرید، ولایت» (۱) نیز می گویند.

این سوره از ارزشمندترین سوره های قرآن است که به قرائت و ارتباط با آن بسیار سفارش شده است و آثار و فواید بیشماری دارد.

امام باقر علیه السلام فرموده اند: سوره توحید برابر با یک سوم قران است. (۲)

 

امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره توحید را بخواند و به ان ایمان داشته باشد توحید را شناخته است.(۳)

 

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند این سوره را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است. (۴)

 

هم چنین از ایشان نقل شده است: هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.(۵)

 

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش ۱۰۰بار  قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می کند.(۶)

 

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سه روز بر او بگذرد  وسوره توحید را نخواند خوار شده و بند ایمان از او برداشته می شود و اگر در آن حال بمیرد در حال کفر مرده است.(۷)

 

 و نیز می فرمایند: هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای ۵ گانه اش سوره توحید را نخواند به او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی.(۸)

 

قرائت این سوره در بسیاری از مکان ها و زمان ها مانند پس از نماز صبح، بعد از هر نماز واجب، هنگام خواب و…  سفارش شده است.

 

آثار و برکات سوره

 

۱) شفا دهندگی

در این باره در سخنی از امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.(۹)

 

۲) درمان تب

هر کس که حضرت زهرا سلام الله و فرزندانش را دوست دارد و دچار بیماری تب شود سوره توحید را ۱۰۰۰ بار بخواند آنگاه خداوند را به حق فاطمه قسم دهد که شفا خواهد گرفت.(۱۰)

 

۳) درد چشم

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس این سوره را بر درد چشم بخوانند به قدرت خداوند دردش آرام می گیرد.(۱۱)

۴) درد دندان

از امام باقر علیه السلام نقل شده: هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان در حالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه ۸۸ سوره نمل را قرائت کن دردش ارام می گیرد.(۱۲)

 

۵) امنیت

امنیت خواهی و پرهیز از خطرات و حوادث ناگوار از خواسته های اولیه و همیشگی انسان هاست و مردم از هر گونه حادثه و بدی ای که زندگی آرام و بی دردسر آنها را دچار تشویش و گرفتاری کند مخالفند و در پی دستاویز هایی برای امان جویی از این ناگواری ها هستند. سوره توحید  از این دستاویزهای محکم الهی است  که به وسیله آن می توان خود را در آغوش امیت الهی قرار داد . مواردی  که به امنیت جویی از سوره توحید سفارش شده است از این قرار است:

 

الف: هنگام سفر

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس که می خواهد به سفری برود دو طرف چهارچوب در را بگیرد و ۱۱ بار توحید را قرائت نماید خداوند پاسبان او خواهد بود تا به منزلش بازگردد.(۱۳)

 

ب: هنگام خروج از خانه

امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هنگام خرج از منزل ۱۰ مرتبه سوره توحید را بخواند هموراه در حفظ و حراست خداوند است تا به خانه بازگردد.(۱۴)

 

ج: وارد شدن بر حاکم یا قدرتمند

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر وقت بر حاکم یا ستمگری وارد شوی در حالی که به او نگاه می کنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و دست چپت را مشت کن و برا این حال باشد تا از نزد او بیرون می روی.(۱۵)

 

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند:  هر کس پیش از رفتن به نزد قدرتمند و زورگویی سوره توحید را قرائت کند خداوند به واسطه آن مانع زیان دیدن او می شود.(۱۶)

 

د: هنگام خواب

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس هنگام خوابش سوره توحید را قرائت نماید خداوند۵۰ فرشته را مأمور حراست و نگهبانی او قرار می دهد.(۱۷)

 

۶) رفع فقر و تنگدستی

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است: هر وقت وارد منزل می شوید سوره تحید را بخوانید زیرا این کار فقر را از بین می برد. (۱۸)

 

۷) بخشش گناهان

قرائت سوره توحید از عوامل پاک شدن گناهان است . رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  فرموده اند: هر کس در شب یا روز جمعه ، ۲۰۰ مرتبه  سوره توحید را در نماز ۴ رکعتی  (۲تا دو رکعت) بخواند یعنی درهر رکعت بعد از حمد ۵۰ بار توحید را بخواند گناهانش بخشیده می شود هر چند به اندازه دریا باشد. (۱۹)

 

در فقه الرضا امده است: هر کس سوره توحید را ۲۱ بار بخواند خداوند قصری در بهشت برای او بنا می کند و هر کس ۴۱ بارقرائت کند خداوند همه گناهانش از گذشته و اینده را می آمرزد.(۲۰)

 

امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: هر کس این سوره را در هنگام خواب بخواند خداوند گناهان ۵۰ سال گذشته اش را می بخشد. (۲۱)

 

۸) استجابت دعا

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بیان شرایط یک نماز فرمودند: در رکعت اول پس از حمد توحید را بخواند زیرا دعای پس از آن مستجاب می شود و بدین وسیله دعای قنوت آن نیز مستجاب می گردد.(۲۲)

 

۹) امان از گناه

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیند و سوره توحید را ۱۱ مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چند شیطان به سوی او طمع کند. (۲۳)

 

۱۰) برکت

ایجاد برکت در عمر، زندگی ، کار ، مطالعه،… از عوامل موفقیت در این کارهاست. عوامل  بسیاری برای انسان ایجاد برکت می کنند و اسباب زیادی مانع برکت هستند. قرائت سوره  توحید از عوامل ایجاد برکت است.

 

در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود. (۲۴)

 

ختومات مجرب

  • از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: در روز ۵شنبه چهار رکعت نماز بجای آورد یعنی در هر دو رکعت یک سلام و به این شکل عمل کند:

۱- رکعت اول: سوره حمد و توحید ۱۱ مرتبه

۲- رکعت دوم: سوره حمد و توحید ۲۱ مرتبه

۳- رکعت سوم: سوره حمد و ۳۱ مرتبه نوحید

۴- رکعت چهارم: سوره حمد و ۴۱ مرتبه توحید را بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز، ۵۱ مرتبه توحید را بخواند و ۵۱ مرتبه صلوات بفرستد و پس از آن به سجده رود و در سجده ۱۰۰ مرتبه بگوید: «یا الله یا الله» بعد از آن دعا کند به آنچه می خواهد می رسد.

پیامبر فرمودند: کسی که این نماز را بجا آورد و از خداوند بخواهد که کوه ها از همدیگر زوال پیدا کنند خواهد شد  یا نزول باران را بخواهد خواهد شد و اینکه حجابی میان او و پروردگار نخواهد بود و اینکه خداوند هر آینه غضب خواهد کرد به کسی که این نماز را به جای آورد و حاجت خود را نخواهد.(۲۵)

 

  • ختم «الله الصمد» در شب جمعه ۴۱ هزار بار بسیار مجرب است.
  • جهت توانگری: در ۳ شب جمعه هر شبش دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت ۱۰ مرتبه سوره حمد و ۱۱ مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از سلام ۱۰۰ مرتبه صلوات بفرستد.(۲۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان


قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾

بگو اوست‏ خداى یگانه (۱)


اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾

خداى صمد [ثابت متعالى] (۲)


لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿۳﴾

[کسى را] نزاده و زاده نشده است (۳)


وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾

و هیچ کس او را همتا نیست (۴)


 

(۱) درمان با قرآن، ص۱۷۱

(۲) الدعوات، ص۲۱۸

(۳) عیون اخبارالرضا علیه السلام، ج۲، ص۱۲۲

(۴) الدعوات، ص۸۴

(۵) جامع الاخبار، ص۵۲

(۶) الدعوات، ص۲۱۹

(۷) المحاسن،ج۱، ص۹۵

(۸) الکافی، ج۲، ص۴۵۵

(۹) وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۳۳

(۱۰) مکارم الاخلاق، ص۳۶۶

(۱۱) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۷۹۸

(۱۲) طب الائمه، ص۲۴

(۱۳) الدعوات، ص۲۹۵

(۱۴) الکافی، ج۲، ص۳۹۴

(۱۵) الدعوات، ص۲۹۳

(۱۶)ثواب الاعمال، ص ۱۲۹

(۱۷) مکارم الاخلاق، ص۲۸۹

(۱۸) الخصال، ص۶۲۶

(۱۹) مصباح المجتهد، ص۲۶۱

(۲۰) فقه الرضا، ص۱۳۸

(۲۱) الکافی، ج۲، ص۵۳۹

(۲۲) من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۳۱۵

(۲۳) ثواب الاعمال، ص۳۴۱

(۲۴) الکافی، ج۲، ص۶۱۹

(۲۵) کشکول ارومیه ای ص۳۱۸ به نقل از بحارالانوار

(۲۶) درمان با قرآن، ص۱۷۷

منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»؛ درمان با قرآن،محمدرضا کریمی

منبع: پایگاه جامع قران کریم

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار