تاریخ انتشار :

علامه زک زاکی

صحبت های علامه زکزاکی درباره اجدادشان که به امام حسن مجتبی(علیه السلام) بازمی گردد

صحبت های جالب شیخ_زکزاکی در مورد اجداداش و اینکه نسبش به امام حسن مجتبی علیه السلام می یرسد و سید بودنش و اینکه اجدادشان به امام حسن(ع) بازمی گردد توضیحاتی می دهند و توضیح می دهند که به دلایل محلی از عمامه مشکی استفاده نمی کنند

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار