یک لحظه تامل
فیلم / اگر خدا برای صورت ما لب نمی گذاشت چه اتفاقی می افتاد

تا حالا فکر کردید اگر لب نداشتیم چه اتفاقی می افتاد؟

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما