تاریخ انتشار :

«جوسي هوکنز» معروف به (لون)

ترانه خوان مشهور آمریکا

خوانندگی در آمریکا باعث شهرت بسیاری برای من شده بود، تا جایی که بر اساس نظر سنجی ها، جزو ۱۰ خواننده برتر آمریکا به شمار می رفتم و این شهرت روز به روز افزایش می یافت.

 

جوسی هوکنز(لون)

جوسی هوکنز(لون)

به گزارش رهیافتگان: ترانه خوان مشهور آمریکا «جوسی هوکنز» معروف به (لون) که چندی پیش به دین اسلام روی آورد و نام « امیر» را برای خود برگزید، می گوید: خوانندگی در آمریکا باعث شهرت بسیاری برای من شده بود، تا جایی که بر اساس نظر سنجی ها، جزو ۱۰ خواننده برتر آمریکا به شمار می رفتم و این شهرت روز به روز افزایش می یافت.

او می افزاید: هرگز این شهرت و وضعیت مالی مناسب، سعادت و آرامش درونی را برای من به همراه نداشت، تا زمانی که در أبوظبی پایتخت امارات، تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفتم، آنجا مردم را می دیدم که با بلند شدن صدای اذان به مسجد می رفتند و نماز می خوانند، اخلاق و رفتار خوب آنان را دیدم، از همان زمان بود که تصمیم گرفتم در ارتباط با دین اسلام که مردم را از تمام نژادها و ملیّت ها در برگرفته بود، تحقیق کنم.

امیر در ادامه گفت: بعد از تفکر جدّی و طولانی به اسلام روی آوردم و طرب و ترانه خوانی که ۱۷ سال به آن مشفول بودم را رها کردم و اکنون احساس آرامش و اطمینان قلبی عجیبی دارم.این خواننده تازه مسلمان هفته پیش به زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف شد.امیر در ادامه گفت: بعد از تفکر جدّی و طولانی به اسلام روی آوردم و طرب و ترانه خوانی که ۱۷ سال به آن مشفول بودم را رها کردم و اکنون احساس آرامش و اطمینان قلبی عجیبی دارم.

این خواننده تازه مسلمان هفته پیش به زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف شد.

منبع: سه نسل

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار