تاریخ انتشار :

به روایت عکس

مجموعه آثار مذهبی استاد علی بحرینی

با بسیاری از آثار استاد علی بحرینی در فضای مجازی و حقیقی آشنا هستیم

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

گفت‌وگو با استاد علی بحرینی نقاش سوژه‌های مذهبی را اینجا بخوانید
مجموعه رستاخیز جدیدترین آثار عاشورایی استاد علی بحرینی را اینجا ببینید