تاریخ انتشار :

خیریه «هدف زندگی» شهر روچستر

برنامه موسسه خیریه اسلامی در کمک به فقرای انگلیسی

به گفته موسس خیریه «هدف زندگی» که از ۵ سال پیش تاکنون توسط داوطلبان مسلمان راه اندازی شده است، غذادهی به نیازمندان و بی خانمان ها در همسایگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)به نقل از herefordtimes، موسسه خیریه اسلامی شهر روچستر در منطقه مسکونی کنت در منچستر انگلستان، بی خانمان ها و نیازمندان را غذادهی می کند.

ساج حسین ۳۷ ساله موسس خیریه «هدف زندگی» که ۵ سال پیش فعالیتش را در یورکشایر آغاز کرده، با همکاری داوطلبان به غذادهی بی خانمان های شهرهای مختلف انگلیس می پردازد و هدفش را تغذیه نیازمندان و در عین حال تقویت انسجام اجتماعی عنوان کرده است.

آقای حسین گفت: حمایت از جوامع محلی در بریتانیا برای من بسیار مهم است. من فکر می کنم برخی از خیریه های اسلامی که فقط فعالیت هایشان را در خارج از کشور متمرکز ساخته اند باید قبل از آن به همشهریان خودشان کمک کنند زیرا چراغی که به منزل رواست به مسجد حراست.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: فردی مسلمان نیست وقتی که همسایه اش گرسنه باشد و این به معنای فقط همسایه مسلمان نیست و هر کس با هر اعتقادی مذهبی را شامل می شود.

حسین خاطرنشان کرد: ما ماهانه در یورکشایر فعالیت هایی داریم و اکنون به بیرمنگام و روچستر می پردازیم. اخلاق ما این است که سدهای موجود میان جوامع را بشکنیم و اطمینان حاصل کنیم که همه احساس همبستگی و مشارکت داشته باشند.  به خصوص اکنون ، با توجه به اسلام هراسی و منفی گرایی در رسانه ها ، فکر می کنم مبارزه برای دستیابی به مثبت اندیشی بسیار مهم است.

 وی گفت: این فقط بی خانمان ها نیستند که به کمک ما نیاز دارند ، بلکه افرادی که از اضطراب ، افسردگی ، محرومیت وتنهایی رنج می برند را نیز نباید فراموش کنیم و از آن ها حمایت کنیم.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار