تاریخ انتشار :

سبک زندگی اسلامی

تاثیر سخن امام حسن عسکری (علیه السلام) بر یک فیلسوف کافر

اسحاق کندی از دانشمندان عراق بود [و مردم او را به عنوان فیلسوف و دانشمند برجسته می شناختند. او کافر بود و اسلام را قبول نداشت] حتّی تصمیم گرفت به زعم خود، کتابی درباره تناقض گوئی قرآن بنویسد،

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) در کتاب مناقب، از ابو القاسم کوفی در کتاب «التبدیل» چنین روایت شده:

اسحاق کندی از دانشمندان عراق بود [و مردم او را به عنوان فیلسوف و دانشمند برجسته می شناختند. او کافر بود و اسلام را قبول نداشت] حتّی تصمیم گرفت به زعم خود، کتابی درباره تناقض گوئی قرآن بنویسد، چرا که می پنداشت بعضی از آیات قرآن با بعضی دیگر (در ظاهر) سازگار نیست، او نگارش چنین کتابی را شروع کرد، و همه ذکر و فکر خود را بر آن، معطوف داشت.

روزی یکی از شاگردان او به حضور امام حسن عسکری علیه السّلام آمد و جریان را به اطّلاع آن حضرت رسانید، و امام به او فرمود:«آیا در میان شما یک مرد هوشمند و رشید نیست تا با استدلال و منطق محکم، استاد شما، کندی را از نوشتن چنان کتابی بازدارد و او را پشیمان کند؟!».

شاگرد گفت: ما از شاگردان او هستیم، و از نظر علمی نمی توانیم او را قانع کرده و از عقیده اش منصرف کنیم.

امام حسن عسکری علیه السّلام به او فرمود: «آیا آنچه را به تو القاء کنم، به او ابلاغ می کنی؟».

شاگرد گفت: آری.

امام حسن عسکری علیه السّلام به او فرمود: «من سخنی را به تو یاد می دهم، تو نزد او برو، و چند روز او را در این که شروع کرده، کمک کن، وقتی که با او دوست و همدم شدی، به او بگو سؤالی به نظرم رسیده می خواهم از تو بپرسم.

او می گوید: بپرس.

به او بگو: «اگر نازل کننده قرآن (خدا) نزد تو آید، آیا ممکن است که بگوید:

مراد من از معانی این آیات، غیر از آن معانی است که تو برای آن آیات فهمیده ای؟».

استاد کندی می گوید: «آری، ممکن است».

در این هنگام به او بگو: «تو چه می دانی، شاید مراد خدا از آیات قرآن، غیر از آن معانی باشد که تو فهمیده ای».

شاگرد نزد استاد اسحاق رفت، و مدّتی او را در تألیف آن کتاب، یاری کرد، و با او همدم شد، تا روزی گفت: «آیا ممکن است که خدا غیر از این معانی را که تو از آیات قرآن فهمیده ای، اراده کرده باشد؟».

استاد فکری کرد و سپس گفت: سؤال خود را دوباره بیان کن، او سؤال خود را تکرار کرد.

استاد گفت: آری، ممکن است خدا اراده معنائی غیر از معانی ظاهری آیات قرآن کرده باشد، زیرا واژه ها، دارای احتمالات است.

سپس به شاگرد گفت: «راست بگو بدانم این سخن را چه کسی به تو یاد داده است؟».

شاگرد گفت: «به دلم افتاد که از تو بپرسم».

استاد گفت: «این سؤال، سؤال بسیار مهم و سخن بسیار عمیق و بلند پایه ای است، و از تو بعید است چنین سخنی سر زند».

شاگرد گفت: «این سخن را از امام حسن عسکری علیه السّلام شنیده ام».

استاد گفت: «اکنون حقیقت را گفتی، چنین مسائل جز از خاندان رسالت شنیده نمی شود» «۱».

آنگاه استاد، تقاضای آتش کرد، و تمام آنچه را درباره تناقض آیات قرآن نوشته بود، به آتش کشید و سوزانید و نابود کرد «۲»

روایات در شأن امام حسن عسکری علیه السّلام بسیار است، آنچه در اینجا ذکر کردیم برای مقصود، کافی است.

__________________________

(۱) الآن جئت به و ما کان لیخرج مثل هذا الّا من ذلک البیت

(۲) مناقب آل أبی طالب، ج ۴، ص ۴۲۴

الأنوار البهیه ،ص:۴۹۵

منبع: شفقنا

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار