انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
بخاطر عدالت علی شیعه شدم

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) گریگوری سودن رهیافته کانادایی در رابطه با پوستر عدالت امام علی تولید انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی نوشت : من بخاطر توحید مسلمان شدم اما بخاطر عدالت علی علیه السلام شیعه شدم.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما