تاریخ انتشار :

انتشارات حکمت؛

انتشار کتاب «مروری بر گسترۀ دعاپژوهی»

کتاب «مروری بر گسترۀ دعاپژوهی» نوشتۀ فرهنگ مهروش به همت انتشارات حکمت منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)کتاب «مروری بر گسترۀ دعاپژوهی» نوشتۀ فرهنگ مهروش در ۲۳۵ صفحه به بهای ۴,۸۰۰ تومان به همت انتشارات حکمت منتشر شد.

این اثر، دربردارندۀ مطالعاتی پراکنده اعم از ترجمه و تألیف دربارۀ دعا و دعاپژوهی است، که هر یک از منظری پدیدۀ دعا را در جوامع مختلف کاویده‌، یا کوشیده‌اند نگرشی کلان و کلی بدان، فرا رو نهند و رابطۀ دعا را با دین، مذهب، قدرت سیاسی، فرهنگ، تقسیم کار اجتماعی، روان آدمی، و مقولاتی از این دست بازجویند.

برخی از این مطالعات، رویکردی دین‌شناسانه دارند و برخی دیگر، همان رویکردها را چنان ابزارهایی مفهومی برای مطالعۀ تاریخ دعا و ادبیات دعایی جهان اسلام به کار می‌گیرند.

بدین سان، در مجموعۀ کنونی هدف اصلی توجه دادن خوانندگان به اهمیت پژوهش در عرصۀ دعا، و هم ایجاد پایه‌ای نظری برای مطالعۀ تاریخ دعاست؛ حوزه‌ای که نکاویده مانده، و حتی از دید برخی که آرایشان در اثر آمده نزاده و نیامده، در گور بن‌بست‌های نظری آرامیده است.

منبع: مهر

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار