تاریخ انتشار :

عمار دمارتینو رهیافته دلسوز ایتالیایی و دوست شهید ادواردو آنیلی

بزرگداشت پدر شیعیان ایتالیا در تهران

به همت مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی ، انجمن فارغ التحصیلان ایتالیا و انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی( موسسه رهیافتگان)  مراسم ختم مرحوم عمار دمارتینیو در تهران برگزار میگردد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) عمار دمارتینیو از متقدمین شیعه در ایتالیا است که به علت خدمات بسیارش به تشیع و شیعیان در این کشور با عنوان پدر شناخته میشد او همچنین از دوستان شهید ادواردو آنیلی نیز بود.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار