سائوپائولوی برزیل
بیان معارف برای نوجوانان در مسجد محمد رسول الله سائوپائولوی برزیل

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)به همت و با حضور شیخ «وسام عیسی» مراسم اعتکاف و عبادت یک روزه، قرائت قرآن و بیان معارف برای نوجوانان در مسجد محمد رسول الله سائوپائولوی برزیل برگزار گردید

منبع: ابنا

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما