تاریخ انتشار :

زن مسیحی

توسل بانویی مسیحی به امام رضا (علیه السلام)

کارولین زنی مسیحی در تهران است. گرفتار مشکلی بزرگ می شود. شبی نومید از همه جا،با صلوات خاصه امام رضا از تلویزیون برمی خیزد،سلام میدهد و دست به دعا می شود.فرداصبح خبر میرسد که مشکلش حل شده….

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار