تاریخ انتشار :

مرکز مطالعات اجتماعی و مدنی

کتاب «گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر»

کتاب «گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر» به قلم رسول نوروزی فیروز و از سوی مرکز مطالعات اجتماعی و مدنی منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) کتاب «گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر» به قلم رسول نوروزی فیروز و از سوی مرکز مطالعات اجتماعی و مدنی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در چکیده این کتاب آمده است:

کتاب حاضر تلاشی است در معرفی اندیشه هایی که در جهان اسلام برای پاسخ به مسائلی نظیر نحوه مواجهه با تمدن غرب و فرایند ساخت تمدن اسلامی در دوره معاصر ارائه شده است.

این کتاب بر چند متفکر معاصر از سرزمین آناتولی متمرکز شده است؛ سرزمینی که میراث دار تجربه ای خاص از اسلام گرایی زیر بیرق خلافت عثمانی است.

در این اثر تلاش شده است ضمن یبان اندیشه ها، زمینه تولید و بازتولید اندیشه ها ترسیم شود تا مخاطب تصویری روشن تر از فرایند تحولات فکری در کنار تحولات عملی دریافت نماید.

شباهت در شوق و انگیزه دو کشور ایران و ترکیه دراحیای تمدن اسلامی، رونق مباحث علمی مرتبط با تمدن اندیشی را افزایش داده است و به نظر می رسد تولید آثاری برای معرفی آنچه که در عرصه دانشی و عملی دو کشور اسلامی می گذرد، تضارب و تفاهم فکری و عملی در پی خواهد داشت.

«تحلیلی بر تحولات تاریخ معاصر ترکیه»، «سعید نورسی، احیای اسلام گرایی و رویارویی با تمدن غرب مدرن»، «گفتمان اسلام سیاسی در رویارویی با غرب» و «اسلام گرایی اجتماعی و تمدن نوین اسلامی» از فصل های این کتاب می باشد.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار