انگلیس
طرح‌ احداث نماز‌خانه در شهر دالتون برای مسلمانان

اعضای شورای محلی منطقه «دالتون»، در شمال غرب انگلستان، طرح احداث نماز‌خانه در این منطقه را بررسی می‌کنند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )به نقل از The Mail، شورای منطقه دالتون طرح‌ احداث نماز‌خانه را دریافت کرده‌اند و مشغول بررسی آن‌ هستند.

پیشنهاد طراح این مرکز این است که یک مرکز اجتماع دوطبقه و نمازخانه در دالتون احداث شود.

این طراح می‌گوید: در حال حاضر به اندازه کافی مکان اختصاصی نماز در منطقه برای جامعه مسلمانان وجود ندارد.

همچنین پیشنهاد شده در این محل فضایی برای حضور افراد مختلف جامعه وجود داشته باشد. اجرای سیاست درهای باز به منظور تعامل گسترده‌تر با جامعه و تقویت آگاهی مردم محلی درباره اسلام از جمله اهداف ساخت این مرکز است.

اعضای شورای شهر دالتون می‌گویند که هنوز طرح را ندیده‌اند. بنابراین نمی‌توانند درباره آن اظهار نظر کنند. این طرح‌ها جزء موارد مورد بحث در جلسه بعدی شورای شهر، که ابتدای ماه آینده برگزار می‌شود، خواهد بود.

منبع: ایکنا

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما