انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی – ۱۱

مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی را در سایت رهیافته ببینید.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصاویر دیگر در مورد شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما