انجمن شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
گزارش تصویری شهید ادواردو آنیلی (9)

این تصاویر به همت خانم سلماز نصرتی عضو فعال انجمن شهید ادواردو آنیلی تهیه و منتشر میشود

 

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تصاویر دیگر در مورد شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما