انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثری از نعمیه فاضلی

نعمیه فاضلی طراح مشهور اصفهانی نقاشی سیاه قلمی از شهید ادواردو آنیلی کشید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  دیگر پوسترهای شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

دیکر آثار نعیمه فاضلی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما