انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثری از نعمیه فاضلی

نعمیه فاضلی طراح مشهور اصفهانی نقاشی سیاه قلمی از شهید ادواردو آنیلی کشید

به اشتراک بگذارید :