تاریخ انتشار :

برنامه چراغانی

گفتگو با خانم کوثر ( سیلویا کارمانینی ) رهیافته ایتالیایی

این برنامه با همکاری انجمن شهید ادواردو آنیلی(موسسه رهیافتگان) در شبکه سه تولید شده است

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار