نجاست کفار
آیا غیر مسلمان نجس است و رطوبت دست یا بدنش به چیزی برسد نجس می‌شود؟

پیروان ادیان الهی – یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئیان -، پاک هستند.

نجاست غیر مسلمان و کفار

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)   آیا غیر مسلمان نجس است و رطوبت دست یا بدنش به چیزی برسد، نجس می‌شود؟ پاسخ: غیر مسلمان اگر متدین به هیچ دینی از ادیان الهی نباشد، نجس است و در صورت سرایت رطوبت از بدن او به چیزی، نجس می‌شود، اما پیروان ادیان الهی – یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئیان -، پاک هستند.

نجاست غیر مسلمان و کفار

نجاست غیر مسلمان و کفار

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما