گزارش تصویری
موکب رهیافتگان در اربعین 98

این اولین موکب تازه مسلمانان در اربعین محسوب میشد که در آن حدود 20 رهیافته به همراه خانواده هایشان در موکب و راهپیمایی حضور داشتند

به گزارش سایت رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) گزارش تصویری دیگر فعالیتهای انجمن شهید ادواردو آنیلی (موسسه رهیافتگان)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما