تاریخ انتشار :

گرافیک

آل عبا اثری از حمید علی محمدی

پنج تن، عنوانی برای حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام که فضایل و مقامات مشترک و مشابه ایشان سبب امتیاز آنان در میان معصومین چهارده گانه نزد شیعه امامیه شده است. اینان به آل عبا، آل کسا و خمسه طیّبه نیز مشهورند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار حمید علی محمدی را اینجا مشاهده کنید

شهرت پنج تن برگرفته از شأن نزول آیه تطهیر (سوره احزاب: ۳۳) است. این آیه هنگام گردآمدن پیامبر و اهل بیت وی در زیر عبایی نازل شد. مفسران شیعه و بسیاری از عامّه، اهل بیت پیامبر را در آن زمان منحصر به حضرت فاطمه و شوهر و فرزندانش دانسته اند که در این آیه بدان اشاره شده و آنها را به دور از هر گونه پلیدی معرفی کرده است. عناوین آل عبا و آل کسا نیز ناظر به این امر است.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار