به روایت عکس
شهید همت و تفاوت بسیج عاشقان با ارتشهای جهان

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است /حافظ

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما