تاریخ انتشار :

تامل

کلیپ / منتخب آیات قرآن بصورت کلیپ

خییری که سالهاست آیات قرآنی را به دیوار ادارات و سازمانها و وسایل حمل و نقل عمومی میزند در اقدامی جدید کلیپهای این آیات را به سه زبان تولید کرده است.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار