مریم تازه مسلمان اوکراینی
زن تازه مسلمان اوکراینی:باخواندن قرآن کاملترین دین الهی را برگزیدم

تازه مسلمان اوکراینی که در پانزده سالگی از مسیحیت به اسلام گروید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما