تاریخ انتشار :

اندونزی

انجمن روشنفکران مسلمان اندونزی معروف به ICMI

انجمن روشنفکران مسلمان اندونزی با هدف ارتقاء کیفیت ایمان و تقوا، فهم، روشنفکری و نقش و مشارکت روشنفکران مسلمان در سراسر اندونزی، می خواهد زندگی جامعه مدنی مورد رضایت خدا را به وجود بیاورد.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)انجمن روشنفکران مسلمان اندونزی معروف به ICMI سازمانی است که در ۷ دسامبر ۱۹۹۰ در شهر مالانگ، جاوه شرقی تشکیل شد. بهار الدین یوسف حبیبی (حبیبی) به عنوان اولین رئیس انجمن انتخاب شد و هم اکنون ریاست ICMI برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۰ به دست پروفسور دکتر جیملی الصدّیقی رسید ه است. حبیبی در اظهارات خود پس از انتخاب گفت که تأسیس ICMI به این معنا نیست که ما فقط به مسلمانان توجه کنیم، بلکه تعهد خود را برای بهبود سرنوشت کل ملت اندونزی انجام می دهیم، زیرا این وظیفه اصلی است.

اهداف و عملکردهای ICMI

در هنگامی که انجمن برای اولین بار تأسیس شد، ریاست آن به عهده پروفسور حبیبی به عنوان وزیر تحقیقات و فناوری بود. هدف تأسیس ICMI ارتقاء توانایی مسلمانان در زمینه علم و فناوری است. زیرا تسلط بر علم و فناوری عاملی تعیین کننده برای موفقیت توسعه اندونزی در قرن بیست و یکم خواهد بود.

همانطور که در اساسنامه خود نوشته شده است، ICMI با هدف ارتقاء کیفیت ایمان و تقوا، فهم و عمل به آموزه های اسلامی، روشنفکری و نقش و مشارکت روشنفکران مسلمان در سراسر اندونزی، می خواهد نظام زندگی جامعه مدنی مورد رضایت خدا را به وجود بیاورد. ICMI یک سازمان مبتنی بر اسلام است که در کشور یکپارچه جمهوری اندونزی مبتنی بر پنچاسیلا مستقر شده است.

ICMI دارای ۳ ویژگی است:

۱- اسلام و اندونزیایی بودن

۲- علم، تخصص، روشنفکری و فرهنگی بودن

۳- باز اندیشی، آزادی و استقلال.

از منظر سیاسی، حضور ICMI دارای معنی ساختاری است. با جمع در یک مکان و ظرف، منابع فکری و معنوی باعث غنی سازی ابزار و زیرساخت های مسلمانان می شوند. این مبنا بطور خودکار فرصت می دهد تا منابع قدرت انجمن را به یک نیروی سیاسی کارآمد نگاه کنند. دسترسی به سیاست اسلامی به طور فزاینده ای قابل مشاهده خواهد بود.

انتظار می رود ICMI به یکی از نهادهایی تبدیل شود که تعامل اسلام را به عنوان یک نیروی سیاسی با بوروکراسی و تصمیم گیری تقویت کند. از این روند تعامل امید می رود که سیاست های مفیدی در جهت پیشرفت رفاه امت و ارتقاء کیفیت منابع انسانی و توسعه حوزه معنوی، صادر گردد.

فعالیت های ICMI

این انجمن برای تحقق اهداف خود و به منظور ایجاد امر به معروف و نهی از منکر، فعالیت های زیر را انجام می دهد:

۱. ارتقاء کیفیت تعهد و ایمان، تقوا، روشنفکری، و تخصص اعضا از طریق افزایش یادگیری و هماهنگی سیستم های شبکه اطلاعات و ارتباطات در داخل و خارج از کشور.

۲. توسعه ایده ها، انجام تحقیقات و مطالعات نوآورانه، استراتژیک و پیش بینی کننده به منظور تأثیرگذاری بر سیاست های عمومی و تلاش برای تدوین و حل مشکلات مختلف استراتژیک محلی، منطقه ای ، ملی و جهانی.

۳. ایفای نقش فعال در توسعه سیستم آموزش و بهبود کیفیت منابع انسانی به منظور آگاهی دادن در زندگی مردمی و ملی، به ویژه مسلمانان اندونزی.

۴- انجام اقدامات مختلف توانمندسازی و حمایت از سیاست در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی به منظور ارتقاء سطح زندگی و عزت مردم عادی و ضعیف جهت تحقق عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی.

۵- انتشار و اطلاع رسانی نتایج تفکرات، تحقیقات، مطالعات و نوآوری ها با همکاری گروه های مختلف اعم از افراد، نهادها، انجمن های دولتی و خصوصی.

ICMI یک سازمان روشنفکر مسلمان است که اقشار مختلف روشنفکران جامعه را جمع می کند. برای حفظ وحدت و انسجام ملی، ICMI با دولت، سایر سازمان های روشنفکر، سازمان های مردمی و عناصر مختلف جامعه همکاری می کند

منبع: ابنا

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار