موزیک
ترانه ی سریال سر دلبران خطاب به روحانیون

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

متن شعر این است:

بر تن مکن این خرقه را
چون عشق در جان تو نیست
این حجره داران را مبین
این جامه دکان تو نیست
از هر چه تزویرت کند
این جامه یعنی دور شو
حتی سلیمانی اگر این جامه یعنی مور شو
این خرقه بر تن میکنی
تا عشق را لایق شوی
در اسمان حل میشوی تا در  زمین عاشق شوی
این خرقه بر این حکم نیست
که تو خدای مردمی
پوشید تا ثابت کنی
که خاک پای مردمی
که خاک پای مردمی
تو هر دورغت قحطی است
وقتی که باور میشود
واعظ به کفر افتاد اگر
یه شهر کافر میشود
یه شهر کافر میشود
عاشق زلیخا ماندن است
چون قید دنیا را زده
تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا امده
بر تن مکن این خرقه را
چون عشق در جان تو نیست
این حجره داران را مبین
این جامه دکان تو نیست
از هر چه تزویرت کند
این جامه یعنی دور شو
حتی سلیمانی اگر این جامه یعنی مور شو

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما