خانم« اورپی آتاناسیادو و خانم النی افستراتیو
تشرف دو بانوی مسیحی یونانی به مذهب تشیع

این دین قادر به ارایه راه حل برای تمام مشکلات جامعه بشری می باشد،ایشان در ادامه دین اسلام را دین صلح وبرادری ودین زندگی مسالمت آمیز پیروان تمام ادیان الهی معرفی کرد و تصریح نمود که پس از مطالعه و بررسی برروی اسلام وکتب دینی ومشورت تصمیم گرفته به دین مبین اسلام روی آورد.

 

به گزارش رهیافتگان: خانم« اورپی آتاناسیادو فرزند لئونیداس» شهروند یونانی، ضمن حضوردررایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران درآتن و بحث و پرسش و پاسخ به شبهات دررابطه با دین مبین اسلام بااقراربه وحدانیت خداوند ورسالت حضرت محمد(صلی الله علیه واله) وولایت حضرت علی ابن ابیطالب(علیه السلام) وادای شهادتین بر زبان به دین مبین اسلام ومذهب حقه شیعه جعفری اثنی عشری مشرف و مباهی گردید.

12_72210

پس ازتشرف به دین مبین اسلام وی دین اسلام را دینی کامل معرفی کرد وگفت: این دین قادر به ارایه راه حل برای تمام مشکلات جامعه بشری می باشد،ایشان در ادامه دین اسلام را دین صلح وبرادری ودین زندگی مسالمت آمیز پیروان تمام ادیان الهی معرفی کرد و تصریح نمود که پس از مطالعه و بررسی برروی اسلام وکتب دینی ومشورت تصمیم گرفته به دین مبین اسلام روی آورد.

پس از تشرف به دین اسلام، صیغه عقد دائم وشرعی خانم اروپی با یاشارادبیلی فرزند محمد، بزرگ شده درشهرهامبورک آلمان وتحصیل کرده درکشور سوئیس،توسط محمدرضاپاکروان وابسته وسرپرست رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران جاری گردید.

13_72211

همچنین« خانم النی افستراتیو» دیگرشهروند یونانی، نیزبا مراجعه به رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران به دین مبین اسلام مشرف گردید.

وی پس از تشرف، ضمن ابراز خرسندی ازگرویدن به دین مبین اسلام و مذهب حقه شیعه گفت: بالاخره پس ازسالها تحقیق ومطالعه و ارتباط با یک دانشجوی ایرانی به این نتیجه رسیده است که این دین تنها دینی است که راه سعادت جامعه بشری را به انسانها هم ازنظرتئوری و هم از نظرعملی ارایه کرده است.پس ازاجرای مراسم تشرف به دین مبین اسلام صیغه عقد وازدواج دائمی «خانم النی افستراتیو فرزند یانی» با یک دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل درکشور یونان جاری گردید.

پاکروان سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان با اشاره به تعلیمات الهی وانسان ساز اسلام و بخصوص مذهب شیعه تصریح کرد، دین مبین اسلام دارای تعلیماتی بر اساس خدا محوری ودر جهت سعادت دنیوی و اخروی تمام انسانها می باشد و سعادت بشری را با حفظ کرامت والای انسانی بر مبنای خدا محوری به نیکی تامین ومهیا می نماید.

وابسته فرهنگی کشورمان با اشاره به توصیه ها و تعلیمات مکتب سعادت بخش شیعی درموردحفظ و رعایت کرامت انسانی برای ساختن جامعه ای مبتنی برعدالت واقعی اجتماعی تصریح کرد،امامت وولایت معصومین(علیهم السلام)بعنوان چراغ فروزان هدایت تمامی انسانها بسوی فلاح، سعادت، رفاه دنیوی و سعادت آخروی بعد ازحضرت ختمی مرتبت نبی مکرم اسلام ،رسول خدا محمدبن مصطفی(صلی الله علیه واله) توسط خدای عالمیان تعیین گردیده اند تا انسانها درچالش ها ومشکلات زندگی در تمام عصرها دچار سردرگمی و گمراهی نگردندودرصراط حق به همان سبک وروشی که رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) بر اساس دستورات الهی تعیین نموده، راه را نشان دهند. درادامه وی اشاره کرد،حجاب اسلامی نه تنها مانع نیست بلکه موجب حفظ وصیانت از گوهر وجودی زنان می شود.

وی درادامه برای این افراد آرزوی شادکامی، موفقیت، سلامت و سعادت وپیروی مستمراز دستورات نورانی الهی اسلام وسنت نبوی کرد و اظهار داشت: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران آماده ارایه هرگونه خدمات معنوی وفرهنگی می باشد.

در پایان وی از طرف رایزنی فرهنگی به ایشان یک جلد کلام الله مجید ترجمه به زبان یونانی ویک جلد عربی و فارسی و همچنین هدایای فرهنگی وهنری نیز اهدا نمودندکه موردتوجه وتقدیرآنان قرارگرفت.

منبع: سازمان ارتباطات اسلامی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما