پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
انتشار کتاب تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

کتاب «تاریخ روابط اسلام و مسیحیت» به همت پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ترجمه شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)کتاب «تاریخ روابط اسلام و مسیحیت» توسط منصور معتمدی و زهرا مودب “از پژوهشگران پژوهشکده اسلام تمدنی این دفتر” ترجمه و منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است: رابطه اسلام و مسیحیت تاریخی پرفراز و نشیب دارد. در این تاریخ، هم تفاهم و تعامل و همدلی دیده می‌شود و هم تخاصم و رو در رویی. کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینه ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دوره پیش از اسلام، به دوره‌های مواجهه اسلام و مسیحیت می‌پردازد.

این کتاب نگاهی تاریخی دارد و این مواجهه‌ ها را در قالب کنش و واکنش‌ های دو طرفه می بیند. مؤلف معتقد است کنش یک نسل از هر دو طرف موجب واکنش نسل بعدی دین دیگر شده است و از این منظر که بنگریم، نوعی پیوستگی و تداوم را می‌توان در ارتباط این دو دین مشاهده کرد. مؤلف نگاهی منصفانه دارد و با وجود آنکه بالأخره خود مسیحی است و طبیعتاً از دیدگاهی مسیحی به تحولات رابطه این دو دین می‌نگرد، در نهایت جانب انصاف را نیز رعایت می‌کند و در دین غیر فقط عیب و در دین خود فقط حسن نمی‌بیند

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما