گرافیک
یاسیدالساجدین اثر رضا بدرالسما

تصویر سازی نام امام سجاد با هنر نگارگری اثر استاد رضا بدرالسما

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مجموعه آثار استاد رضا بدرالسما را اینجا ببینید.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما