تاریخ انتشار :

عبرت‌های عاشورا - 4

تعریف خواص و عوام در جامعه اسلامی

خواص کسانی هستند که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی تصمیم‌گیری می‌کنند، یک راهی را می‌شناسند و دنبال آن راه حرکت می‌کنند. وقتی عملی انجام می‌دهند، موضع‌گیری می‌کنند، راهی را انتخاب می‌کنند، از روی فکر و تحلیل است، می‌فهمند و تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) در موضوع تعریف خواص و عوام

«خواص کسانی هستند که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی تصمیم‌گیری می‌کنند، یک راهی را می‌شناسند و دنبال آن راه حرکت می‌کنند. وقتی عملی انجام می‌دهند، موضع‌گیری می‌کنند، راهی را انتخاب می‌کنند، از روی فکر و تحلیل است، می‌فهمند و تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.»
«عوام کسانی هستند که وقتی جو به یکی سمتی می‌رود اینها هم می‌روند، تحلیل ندارند. یک وقت مردم می‌گویند زنده باد، این هم نگاه می‌کند و می‌گوید زنده باد، یک وقتی مردم می‌گویند مرده باد. این‌ها دنبال این نیستند که ببینند چه راهی درست است، چه حرکتی صحیح است، بفهمند، بسنجند، تحلیل کنند، درک کنند.»

عبرت‌های-عاشورا-تعریف خواص و عوام

عبرت‌های-عاشورا-تعریف خواص و عوام

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار