عبرت‌های عاشورا - 3
تغییراتی در خواص جامعه که باعث واقعه عاشورا شد

در مقابل باطل نمی‌ایستند و از حق طرفداری نمی‌کنند و جانشان را به خطر نمی‌اندازند ـ وقتی این طور شد ـ اوّلش با شهادت حسین بن علی با آن وضع آغار می‌شود، آخرش هم به بنی‌امیه و شاخه‌ی مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم، سلسله‌ی سلاطین در دنیای اسلام تا امروز می‌رسد.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) در موضوع تغییراتی در خواص جامعه

وقتی خواص طرفدار حق در یک جامعه ـ با اکثریت قاطعشان ـ آنچنان می‌شوند که دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا می‌کند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال و از دست دادن مقام و پست، از ترس منفور شدن و تنهاماندن، حاضر می‌شوند حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی‌ایستند و از حق طرفداری نمی‌کنند و جانشان را به خطر نمی‌اندازند ـ وقتی این طور شد ـ اوّلش با شهادت حسین بن علی با آن وضع آغار می‌شود، آخرش هم به بنی‌امیه و شاخه‌ی مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم، سلسله‌ی سلاطین در دنیای اسلام تا امروز می‌رسد.

عبرت‌های-عاشورا-تغییراتی در خواص جامعه

عبرت‌های-عاشورا-تغییراتی در خواص جامعه

به اشتراک بگذارید :