رو نمایی و نشر یافت
تابلوی اکمل الدین اثری استاد بدر السما در رسای غدیر

اکمال دین نام تابلویی است که استاد بدرالسما در ایام مبارک غدیر رو نمایی کرد صلوات خدا بر این هنرمند انقلابی که هر سال اثری جدید در راه تقویت مفاهیم هنری دینی به کارنامه خود اضافه میکند. کانال ایشان را اینجا دنبال کنید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما