مرکز اسلامی پاریس اعلام کرد
یادبود پروفسور بونو در فرانسه برگزار می شود

مرکز اسلامی پاریس اعلام کرد روز دوشنبه 2 سپتامبر ساعت 19:15 دقیقه مراسمی را به یاد بود پروفسور یحیی بونو برپا خواهد نمود.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) مرکز اسلامی پاریس با نشر پوستری اعلام کرد روز دوشنبه برای این شخصیت برجسته رهیافته مراسمی را برگزار خواهد کرد. پیش از این نیز مرکز اسلامی آیت الله خویی اقدام به برگزاری مراسم در این شهر به یاد پروفسور بونو کرده بود. پروفسور بونو یکی از شخصیت های رهیافته بود که متاثر از احمد حمپاته مسلمان و با مطالعه آثار امام خمینی  به تشیع گرویده بود. او در این مدت قرآن را به فرانسه ترجمه کرد و نیز کرسی استادی دانشگاه سوربن را بدست آورد که به عشق امام رضا این موقعیت شغلی را رها و در مشهد ساکن شده بود. بونو در حالی که برای تبلیغ به ساحل عاج رفته بود در دریا غرق شد. بونو از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی و مشوقان این مجموعه بود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما