مریم تازه مسلمان امریکایی
از کارتن خوابی و فرار از خانه تا دانشگاه و پذیرش اسلام!

در اوج جوانی با کنارگذاشتن تعصباتش در سال 1984اسلام را به عنوانکامل کننده مسیحیت ویهودیت پذیرفت

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: