تاریخ انتشار :

مریم بلک ایگل تازه مسلمان امریکایی

از کارتن خوابی و فرار از خانه تا دانشگاه و پذیرش اسلام!

در اوج جوانی با کنارگذاشتن تعصباتش در سال ۱۹۸۴اسلام را به عنوانکامل کننده مسیحیت ویهودیت پذیرفت

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار