به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
تجدید چاپ مجموعه رسائل ابن سینا در ۱۰ جلد

۱۰ رساله مهم و کاربردی شیخ الرئیس بوعلی سینا به مناسبت اول شهریورماه و روز بزرگداشت این حکیم و عارف پرآوازه ایرانی، به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تجدید چاپ می‌شود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ۹ رساله از این مجموعه به مناسبت همایش بین‌المللی ابن سینا در سال۱۳۸۳ در شهر همدان تجدید چاپ شده‌اند و هم‌اکنون انتشارات انجمن در راستای تکریم مقام علمی و فرهنگی این حکیم بزرگ ایرانی ضمن بازنشر مجدد این ۹ رساله، رساله «کنوز المعزمین» این فیلسوف و حکیم برجسته ایرانی را نیز تجدید چاپ می‌کند.

مجموعه رسائلی که تجدید چاپ خواهند شد عبارتند از: رساله جودیه، تصحیح محمود نجم آبادی، چاپ اول ۱۳۳۰ ؛ رساله نبض، تصحیح سید محمد مشکوه، چاپ اول ۱۳۳۰؛ رساله نفس، تصحیح موسی عمید، چاپ اول ۱۳۳۰؛ الهیات دانشنامه علائی، تصحیح محمد معین، چاپ اول ۱۳۳۱؛ طبیعیات دانشنامه علائی، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ اول ۱۳۳۱؛ منطق دانشنامه علائی، تصحیح سید محمد مشکوه و محمد معین، چاپ اول ۱۳۳۱؛ رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات، چاپ اول ۱۳۳۱؛ ظفرنامه منسوب به ابن سینا، تصحیح غلامحسین صدیقی، چاپ اول ۱۳۴۸؛ رساله کنوز المعزمین، تصحیح جلال الدین همائی، چاپ اول ۱۳۳۱؛ پنج رساله تصنیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا با مقدمه و حواشی احسان یارشاطر.

تأثیر اندیشه و آثار شیخ الرئیس بوعلی سینا نه تنها در ایران که در سطح جهانی انکارناپذیر است و به گواه جمع زیادی از مورخین و دانشمندان، بسیاری از پیشرفت‌ها در شاخه‌های مختلف دانش، بر پایه نظرات و آراء این حکیم برجسته ایرانی صورت گرفته است.

منبع: مهر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما