امریکا
از تغییر اعتقادات خودم ترس و هراس فراوان داشتم

فراس حمدان دانشجوی رشته تاریخ دردانشگاه دیربورن ایالت میشیگان می باشد – مادر فراس حمدان آمریکایی و تابع مذهب مسیحیت و پدر او مسلمان می باشد – فراس حمدان در منطقه ای پرورش یافته است که درآنجا مردم دین اسلام میانه خوبی نداشته و اکثراً یهود و یا مسیحی بوده اند

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما