تاریخ انتشار :

 ایرنا هندنو

۶ سال طول کشید تا جسارت مسلمان شدن در من به وجود بیاید

من قرآن را خواندم و هدفم این بود که آنچه را می آموزم به عنوان حربه ای علیه اسلام استفاده کنم

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  ایرنا هندنو، یک بانوی اسلام آورده معروف اندونزیایی تبار است. وی همیشه از تازه مسلمانان حمایت کرده و هدف اصلی او در زندگی ترویج پیام اسلام است.

این بانوی مسلمان که در سال ۱۹۸۳ به دین اسلام گرویده است، بنیانگذار مرکزی به نام ایرنا بوده که یک مدرسه اسلامی جدید برای زنان مسلمان محسوب می شود.

ایرنا می گوید: من در یک خانواده کاتولیک مذهبی در اندونزی بزرگ شده بودم. و مزایای زیادی در زندگی داشتم. خانواده من ثروتمند بودند و تحصیلات خوبی را سپری کردم. برای ما مسیحی بودن به این معنا بود که ما با اکثریت جمعیت مسلمان اندونزی متفاوت هستیم، ثروتمند و تحصیل کرده می باشیم.

وی افزود: از همان اوان زندگی من دستورالعمل های مذهبی دریافت کردم. و به عنوان یک نوجوان در فعالیت های زیادی در کلیسای محلی شرکت می کردم. و همیشه دلم می خواست یک راهبه باشم. به عنوان یک کاتولیک ترک دنیا و زندگی در یک راهبه خانه یکی از کارهای ارزشمند و برجسته محسوب می شد. من می خواستم که زندگی ام را تنها به خدا اختصاص دهم. و به ندای خدا لبیک بگویم.

من درس خواندن در  صومه را شروع کردم. و در آنجا مذهب تطبیقی را در مؤسسه الهیات فلسفی مطالعه کردم. و من  تصمیم گرفتم روی اسلام شناسی کار کنم. این نخستین باری بود که مطالب جدیدی درباره اسلام می آموختم.

این بانوی مسلمان درباره سوءبرداشت هایی که درباره اسلام داشته گفت: اینجا من با پیش داوری های زیادی درباره مسلمانان برخورد کرده بودم. و تصور می کردم که مسلمانان فقیر، بی فرهنگ و تحصیل نکرده هستند و وقتی خودم به تحقیق پرداختم نتیجه متفاوتی گرفتم.

درباره کشورهای دیگر تحقیق کردم و دریافتم که فقر و بی سوادی در کشورهای غیرمسلمان هم وجود دارد. درباره هند، چین، فیلیپین، ایتالیا و بسیاری کشورهای آمریکای جنوبی چیزهایی آموختم.

من قرآن را خواندم و هدفم این بود که آنچه را می آموزم به عنوان حربه ای علیه اسلام استفاده کنم. اما وقتی شروع به قرآن خواندن کردم از همان آغاز شگفت زده شدم. قلبم پذیرفت که خدا یکی است و خدا فرزندانی ندارد و هیچ چیز همتای او نیست.

به گفته این بانوی مسلمان، اعتقاد به  یگانگی خدا سبب گرویدن او اسلام بود، حال آنکه مسیحیان به پدر و پسر و روح القدوس عقیده دارند.

وی تاکید کرد در تحقیقاتم دریافتم که ایده “سه خدایی” ساخته دست بشر است  و همان جا از ایدئولوژی کاتولیک مسیحی فاصله گرفتم و همه چیز برایم تغییر کرد..

از آن زمان به بعد ۶ سال طول کشید تا جسارت مسلمان شدن در من به وجود بیاید و به صورت آشکارا به مذهب جدید روی بیاورم. موقع شهاتین گفتن روحانی مسجد به من گفت که آیا من آماده پذیرفتن مسئولیت های یک مسلمان برای تمام عمر هستم و من پذیرفتم. چون می خواستم روح خود را نجات دهم

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار