نمازجمعه میانمار
یک بودایی در نمازجمعه هفته گذشته میانمار شیعه شد
نمازجمعه -میانمار

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) در نمازجمعه هفته گذشته حسینه تانجی میانمار یک بودایی شیعه شد.

آقای شیخ جمال حسین از کشور میانمار و از مبلغان پر تلاش اسلام در این کشور است. او طی تماسی با موسسه رهیافتگان (انجمن شهید انیلی) خبر داد که هفته گذشته در نماز جمعه الحمدلله یک بودایی شیعه شد.

نمازجمعه -میانمار

نمازجمعه -میانمار

نمازجمعه -میانمار1

نمازجمعه -میانمار1

نمازجمعه -میانمار2

نمازجمعه -میانمار2

نمازجمعه -میانمار3

نمازجمعه -میانمار3

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما