تاریخ انتشار :

حرکت اسلامی نیجریه

پرچم در دست شیخ زکزکی

سی سال قبل.
این شال مشکی و یا کمربند سبز سیادت است چرا که شیخ زاکزاکی سید و از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام است.

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار