گرافیک
تصویرسازی / شهید ادواردو آنیلی اثری از استاد مرضیه میثمی آزاد

مرضیه میثمی آزاد از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی تصویرگری دیگری از شهید مظلوم ادواردو آنیلی را منتشر کرد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما