تاریخ انتشار :

موسسه رهیافتگان / انجمن شهید ادواردو آنیلی

گزارش تصویری / پرتره های رهیافتگان در نمایشگاه قرآن تهران ( بخش رهیافتگان)

مجموعه پرتره هایی از دکتر یاسین- دکتر طناز بحری- خانم زینب ثانی- خانم مرضیه هاشمی – خانم اتسکو هوشینو آقای خلیل زوالیوس

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  گزارش تصویری های دیگر این نمایشگاه را اینجا و اینجا ببینید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار