روزه داری
اثبات روزه و فواید روزه داری توسط دانشمندان آلمانی

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

کلیپ و زیر نویس از گروه آلمانی انجمن شهید ادواردو آنیلی موسسه رهیافتگان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: