تاریخ انتشار :

سبک زندگی اسلامی

شهید بهشتی چگونه رفتار می کرد؟

شهید دکتر بهشتی-رفتار-عملی

بالای وضوخانه نوشته بودیم: «النظافت من الایمان» اما کمتر فرصت می کردیم داخل آن را نظافت کنیم. این وضع را دید، شهید بهشتی فوراً تذکر داد که یا این شعار را بردارید و یا مطابق آن رفتار کنید و نگذارید اینجا کثیف باشد.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) شهید بهشتی الگوی رفتار و زندگی اسلامی

طلبه بود و برای تبلیغ به هامبورگ آمده بود. بی نظم بود و حراف. بیشتر برای خودش تبلیغ می کرد تا مسجد. بعد از چند جلسه شهید بهشتی اصرار کرد تا او را به یک فروشگاه ببرم و برایش کت و شلوار بخرم. وقتی دلیلش را پرسیدم،گفت این شخص به درد این کار نمی خورد و بهتر است با لباس غیر روحانی ظاهر شود. به خودش هم گفت هر وقت موقع پوشیدن این لباس شد تو را خبر می کنم. چند سال بعد به مجاهدین خلق (منافقین) پیوست

بالای وضوخانه نوشته بودیم: «النظافه من الایمان» اما کمتر فرصت می‏ کردیم داخل آن را نظافت کنیم. این وضع را دید، شهید بهشتی فوراً تذکر داد که یا این شعار را بردارید و یا مطابق آن رفتار کنید و نگذارید اینجا کثیف باشد.

چراغ قرمز اول رو که رد کرد، شهید بهشتی خیلی تحمل کرد که چیزی نگه. دومین چراغ بود که دیگه صداش در اومد. گفت: اگه از این هم بگذری دیگه نمی شه پشت سرت نماز خواند. تکرار گناه صغیره .طرف با حالت حق به جانبی گفت: اینها قانون طاغوته باید سرپیچی کرد. بهشتی با ناراحتی دست گذاشت رو داشبورد و محکم گفت: اینها قوانین انسانیه، عین انسانیت

پس از مراجعت شهید بهشتی از آلمان به عنوان یکی از طلبه های ارادتمند ایشان باب گله را باز کردم که شما چرا تربیت طلاب حوزه را رها کردید و امامت یک مسجد را در خارج پذیرفتید. ایشان با حوصله مطالب مرا گوش کردند و سپس فرمودند: شما فکر می کنید ما فقط باید در محدوده مرزهای خودمان فکر کنیم یا اینکه نه، ما یک رسالت جهانی داریم و باید به آن فکر کنیم. سپس افزودند: من این سفرهای خارجی را نه به عنوان یک کار تبلیغی بلکه با هدف دیگری دنبال می کنم چون هم ما نیاز داریم دنیای امروز را بهتر بشناسیم و هم دنیا نیاز دارد که حرفهای ما را بهتر بفهمد. ایشان گفتند سفرهای خارجی من نوعی پرسه زدنهای مطالعاتی است و این مطالعات است که ما را آماده می کند تا مسئولیت هایی را که باید در آینده بر عهده داشته باشیم خوب درک کنیم(حجت الاسلام محمدی عراقی)

شهید بهشتی-رفتار اسلامی

شهید بهشتی-رفتار اسلامی

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار