تاریخ انتشار :

قوانین اسلامی یا شریعت

فهم قوانین اسلامی در دنیای جهانی شده

دو وکیل مسلمان یک کتاب ۳۲۱ صفحه ای منتشر کرده و در آن به توضیح قوانین اسلامی از دوران نزول قرآن تا کنون اشاره کردند

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)به  نقل از «mg.co.za »، پس از ۱۱ سپتامبر، قوانین اسلامی یا شریعت، گفتمان های جهانی که هرگز مانند آن در دوران معاصر وجود نداشته است را به وجود آورد.

 بیانیه های منفی در مورد شریعت،تیتر روزنامه ها را به خود اختصاص داد و برای افکار عمومی چاره ای نگذاشت جز اینکه به این نتیجه برسند که قوانین اسلامی یک سیستم قانونی ناعادلانه و عقب افتاده است.

سال گذشته دو وکیل مسلمان یک کتاب ۳۲۱ صفحه ای منتشر کرده و در آن به توضیح قوانین اسلامی از دوران نزول قرآن تا کنون اشاره کردند.

این کتاب تحت عنوان «فهم قوانین اسلامی در دنیای جهانی شده» هم برای مسلمانان و هم برای غیر مسلمانان نوشته شده است.

بر روی جلد کتاب، دکتر «آن ریس» ،کارشناس دین شناسی و میان ادیانی،نوشته است : «این کتاب به عنوان یک اثر قابل دسترس، آموزنده و تحسین برانگیز باید مورد مطالعه همه آنهایی که می خواهند یک چشم انداز غیرمتعصبانه در مورد معنی شریعت در دنیای امروز به دست بیاورند،خوانده شود.»

این کتاب به خوانندگان خود اجازه می دهد تا در مورد پایه های اخلاقی شریعت که از قرآن گرفته شده و در طول یک هزار و ۴۰۰ سال گذشته در کشورهای مختلف به کار گرفته شده،مطالبی را فرابگیرند.

در عین حال این کتاب به خوانندگان خود کمک می کند تا سازگاری متقابل میان قوانین عرفی و شریعت و نحوه به کار گیری آنها برای عملکرد خوب در جوامع مختلف را درک کنند.

به گفته نویسندگان این کتاب با این شیوه های ایجاد سازگاری میان قدرت سیاسی و استقرار مذهبی از یک سو و همچنین ساز و کار مذهبی و قوانین عرفی از سوی دیگر،شریعت نیازهای جوامع مسلمان را در طول تاریخ برآورده کرده است.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار