اتسکو هوشینو
معرفی کتاب رمان شهید ادواردو آنیلی توسط رهیافته ژاپنی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )معرفی کتاب رمان شهید ادواردو آنیلی توسط رهیافته ژاپنی اتسکو هوشینو – کتاب زندگی ایشان هم در انجمن شهید ادواردو آنیلی ( موسسه رهیافتگان ) در حال آماده سازی است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما