ایوان ریدلی
داستان مسلمان شدن یک روزنامه نگار انگلیسی پس از رهایی از دست طالبان

داستان مسلمان شدن ایوان ریدلی روزنامه نگار مشهور انگلیسی در زمانی که اسیر طالبان شده بود. او اکنون یکی از مشهورترین مبلغین و مدافعان اسلام و حجاب است. که تحدل خود را مدیون حکمت خدا می داند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما