السکیو شفسکیف مستند ساز روس
گزارشی از رشد سریع اسلام در امریکا

«السکیو شفسکیف» مستندساز خبرگزاری آرتی روسیه، از رشد سریع اسلام در آمریکا با وجود مشکلات گسترده مسلمانان در این کشور می‌گوید.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما