این است مسلمانی
عکس / خدا حساب میکنه

صبح سوارتاکسی شدم،توخودم بودم ک چشمم ب نوشته پشت صندلی افتاد :سلام کرایه نداشتی یا کم داشتی مشکلی نیست خدا حساب میکنه..!

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما