چاپخانه «اسوه»
بزرگترین چاپخانه قرآن کریم در ایران و دومین چاپخانه بزرگ جهان اسلام

شرکت چاپ و انتشارات اسوه با سرمایه موقوفات کشور تأسیس و تاکنون علاوه بر چاپ قرآن مجید، ده‌ها عنوان کتاب دینی نیز چاپ و منتشر کرده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،چاپخانه «اسوه» بزرگترین چاپخانه قرآن کریم در ایران و دومین چاپخانه بزرگ جهان اسلام است که به منظور انتشار قرآن کریم در سطح وسیع و گسترده برای رفع نیازهای جامعه اسلامی ایران و خارج از کشور احداث و تجهیز شده است. شرکت چاپ و انتشارات اسوه با سرمایه موقوفات کشور تأسیس و تاکنون علاوه بر چاپ قرآن مجید، ده‌ها عنوان کتاب دینی نیز چاپ و منتشر کرده است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما