تاریخ انتشار :

گرافیک

طراحی / شب قدر اثری از زهرا خمسه

زهرا خمسه تصویر گر قمی چند تصویر در زمینه توبه و شب قدر را منتشر کرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار زهرا خمسه را اینجا ببینید

 آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار